Sản phẩm Bột Mì Đại Phong

Bột Mì Đại Phong cung cấp các sản phẩm bột làm bánh mì, mì sợi, bánh quy, bánh sandwich,... Nhãn hiệu Đầu Ngựa, Con Voi, Bông Cúc,...