Research system

Bột Mì Đại Phong có phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D) với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp về bột mì chuyên cung cấp và phát triển sản phẩm mới với nhiều công thức ứng dụng mới, luôn đáp ứng yêu cầu và hỗ trợ khách hàng tối đa.

Phòng R&D với chuyên gia Nhật có thể phát triển những sản phẩm mới phù hợp với sở thích và vị ăn của người Nhật cũng như người Việt Nam.

Phòng R&D luôn sẵn sàng cùng Quý Khách hàng làm mẫu và thử nghiệm sản phẩm mới theo yêu cầu.

phong nghien cuu bot mi dai phong